Het Koor

Zangkoor Odysseus is een Landsmeers koor, dat in 1997 is opgericht. Sinds 2005 staat het koor onder leiding van Paul Tijink. Het repertoire van Odysseus is afwisselend: volksmuziekbewerkingen uit verschillende landen o.a. Engelse traditionals en licht klassiek, zoals liederen uit de Duitse romantiek (Mendelssohn, Brahms). Ook zingt het koor Nederlandstalige liedjes. Regelmatig geeft Zangkoor Odysseus een optreden. We streven ernaar regelmatig een eigen concert te verzorgen. Daarnaast treedt het koor op in zorgcentra, op korendagen of op verzoek, al dan niet in samenwerking met andere koren. Zangkoor Odysseus is een gemengd koor, dat bestaat uit 24 leden uit Landsmeer en omstreken. We zingen drie- en vierstemmige liederen. Op de repetities werken we serieus aan muzikale aspecten als klankkleur, uitspraak en interpretatie met als doel de liederen mooi te laten klinken en daardoor het plezier in het zingen te vergroten.

Klein koor

Leden die het leuk vinden zich iets meer in de muziek te verdiepen en hun eigen stem willen leren ontdekken, hebben de gelegenheid zich aan te melden voor het Klein Koor. De samenstelling en grootte van het Klein Koor wisselt per seizoen, naar gelang de belangstelling. Meestal zijn het twee dagdelen, waarvoor apart contributie moet worden betaald.