Geschiedenis

2018

In maart traden we op in “Het Schouw”, een mooie voorjaarstraditie, waarbij de tulpen niet mochten ontbreken.

We sloten het seizoen af met een tochtje met de fluisterboot door het Ilperveld  onder inspirerende leiding van onze bas en tevens natuurgids Jan.

Al sinds de oprichting zingt het koor voorafgaand aan het kerstdiner kerstliedjes op het schoolplein van de Montessorischool, onze thuisbasis. Terwijl de kinderen met hun ouders vol spanning wachten op het feestelijke diner, zorgt de ouderraad voor soep en glühwein, terwijl het koor kerstliederen zingt al dan niet samen met ouders en kinderen. Een sfeervolle traditie.

Nu de bewoners weer terug zijn in De Keern hebben we voor en met de bewoners kerstliederen gezongen in de huiskamers. Drie keer een programma van een half uurtje om de bewoners in kerstsfeer te brengen, hetgeen door hen zeer op prijs werd gesteld. Ook voor het koor gaf het veel voldoening. Volgend jaar weer!